DRIFT & VEDLIKEHOLD

Landskapsentreprenøren AS  utfører alt innen drift og veivedlikehold. Rydding, rengjøring av vei og gårdsplass og mye mer. Vi har både utstyr og kompetanse for å utføre jobben.

  • Brøyting
  • Strøing
  • Kantslåing
  • Soping
  • Rydding
  • Trefelling
  • Beskjæring
  • Plenklipping
  • Vedlikehold av utomhusanlegg