Stilling ledig

Anleggsgartner 
Søknadsfrist fortløpende

Ønskelige kvalifikasjoner

  • Fagbrev eller gartnerskole
  • Kompetansebevis for Hjullaster
  • Førerkort klasse BE

ARBEIDSHVERDAGEN TIL EN ANLEGGSGARTNER

En jobb som anleggsgartner kan innebære å jobbe med hageanlegg, parker, idrettsanlegg eller andre grøntområder.

Som anleggsgartner er ingen dager like. Du kan finne deg selv håndtere tunge gravemaskiner en dag, og den neste planter du sommerblomster i et blomsterbed. Bygging av murer, kanter og belegg er andre sentrale arbeidsoppgaver.

Det er viktig og trives ute, siden det meste av tiden din vil bli brukt i frisk luft – noe mange ser på som en ekstra bonus ved jobben!

KREATIVE, SMARTE OG GRØNNE LØSNINGER

Evnen til å tenke kreativt og smart, samt arbeide selvstendig, er nødvendig i denne jobben. Din kreativitet vil konstant bli utfordret, og å finne smarte løsninger er en vesentlig del av jobben. Hverdagen til en anleggsgartner hos oss er variert. Du vil få jobbe på mange ulike og spennende prosjekter.

Som anleggsgartner vil du også bidra til å forbedre miljøet gjennom grønne og bærekraftige løsninger. Din kunnskap om planter vil hjelpe til med å opprettholde biologisk mangfold i naturen. Vi planter frø for en bærekraftig fremtid! – Link til bærekraft

Å BYGGE MED STEIN

Mange av utemiljøene du vil hjelpe til med å skape, vil bestå av steinmaterialer. Både betongstein og naturstein brukes til å skape gode overflater for biler, syklister og fotgjengere. Det meste du ser på torget foran kjøpesenteret eller i skolegården er konstruert av anleggsgartnere.

Du vil lære hvordan områdene bygges opp med pukk og grus for å sikre at uteplassene varer lenge, har en jevn overflate og samtidig sørger for at vannet strømmer i riktig retning. Trapper, kantstein og murer blir også bygget av stein, og det er din fagkunnskap som anleggsgartner som sikrer at dette står stødig år etter år.

GRESS OG PLANTER

Et utemiljø er avhengig av planter. Det er dette som gjør jobben vår så viktig. Planter bringer liv til et utemiljø og forbedrer opplevelsen. Som anleggsgartner vil du lære om mange forskjellige plantearter og du vil være i stand til å velge riktig plante for riktig sted. Gress, trær, busker og blomster er levende materialer og det viktigste du vil lære er hvordan du skaper et frodig liv med gode vekstforhold for alt det levende.

FAGLIG UTVIKLING

I Landskapsentreprenøren AS har vi stort fokus på faglig utvikling og internrekruttering. Ved å gi våre ansatte muligheten til å utvikle sine ferdigheter og kunnskaper, kan man sikre at de er oppdaterte og relevante innenfor sitt fagfelt.

Vi har sett at når ansatte ser at det finnes muligheter for faglig utvikling og karrierevekst internt i organisasjonen, blir de ofte mer motiverte og engasjerte. De føler seg verdsatt og ser en klar vei for personlig og profesjonell vekst. Dette tror vi vil bidra til et anda bedre arbeidsmiljø.

Ved å legge vekt på internrekruttering kan Landskapsentreprenøren AS opprettholde sin interne kunnskap og erfaring. Ansattes kjennskap til organisasjonens mål, strategier og kultur gir kontinuitet og stabilitet. Samlet sett bidrar faglig utvikling og internrekruttering til å bygge og opprettholde en kompetent og engasjert arbeidsstyrke, som kan tilpasse seg endringer og bidra til Landskapsentreprenøren AS sin suksess på lang sikt.

Spørsmål om stillingene rettes til daglig leder:

Kjetil Numme
900 45 137

CV sendes til: kjetil@landskapsentreprenoren.no 

Merk søknaden med stillingen du søker på.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt